December-Intensivsimskola

December-Intensivsimskola v.49, 50 + 51

Att simma flera dagar i följd gör att barnen bättre kommer ihåg vad de lärt sig till nästa tillfälle. Därför kan vi varmt rekommendera våra intensivkurser. För många barn lossnar det under intensivkurserna och "knäcker" simkoden.

Vår December-intensivsimskola 2023 sker måndag, tisdag och torsdag v. 49, 50 och 51 (tot 9ggr) i Stenungsunds Aren, och riktar sig till barn som är födda 2011-2019.
Första tillfälle är mån 4/12, sista tillfälle är tors 21/12

Kostnaden är 800kr för 9 tillfällen, medlemsavgift på 250kr tillkommer om man ej simmat med oss under 2023.

Nivåerna i lilla bassängen kommer att vara
Baddaren 1 kl. 16:30-17:00
Baddaren 2 kl. 17:00-17:30 (Fulltecknad)
Baddaren 3 kl. 17:30-18:00 (Fulltecknad)
Bläckfisken kl. 18:00-18:30
Krokodilen kl. 18:40-19:20

Har man deltagit i vår intensivsimskola så har man automatiskt förtur till lediga platser i vårens simskola

Hur anmäler man sig?

Intensiv-simskolan i december fylls upp av de barn som stått i kö till vår ordinarie simskola under ht-23 och inte fått någon plats där. Eventuella lediga platser per den 22/11 läggs ut på hemsidan för bokning från och med 22e nov kl. 09.30 

Betalning:
Efter att ni bokat en plats kommer en faktura skickas till medlemskontot och till angiven e-postadress.
Observera att bokad plats är inte giltig om inte fakturan betalas innan sista betalningsdag, 10 dagar netto, vid kö till gruppen annulleras bokningen per automatik och plats går till annat barn.


Baddaren

Ålder: 4-8 år. Hösten det år man fyller 4 kan man börja i vår simskola. Barn som är 8-12 år hänvisas till nivån Krokodilen.

Antal barn per grupp: 14st

Lektionstid: 30min per gång, i tiden ingår ett upprop och lite enkel uppvärmning på land, samt en kort samling på land i slutet.

Bassäng: Undervisningsbassängen i Stenundsund Arena, djup 90cm, temperatur ca 29-30 grader

Förkrav: 
Barnet skall våga gå i bassängen utan förälder. Föräldrar är inte med i simhallen med undantag för första och sista gången då man som förälder får titta på, förutsatt att man klätt om till lättare klädsel (shorts, t-shirt). Vi använder inga ryggdynor i vår verksamhet, utan ”korvar” och plattor.

Kursmål: 
- Doppa huvudet
- Bubbla under vattnet

- Flyta på rygg och mage i 5 sekunder
- Hoppa från kanten på grunt vatten utan hjälp och stöd

Innehåll:
Vi övar på vattenvana genom olika lekar, sånger och moment som att doppa ansiktet i vattnet, bubbla, flyta, glida på rygg och mage med ansiktet i vattnet och hoppa från kanten. Vi övar även lite på benspark både på mage och på rygg.

Bläckfisken

Ålder: 4-7 år. Hösten det år man fyller 4 kan man börja i vår simskola. Barn som är 8-12 år hänvisas till nivån Krokodilen.

Antal barn per grupp: 14st

Lektionstid: 30min per gång, i tiden ingår ett upprop och lite enkel uppvärmning på land, samt en kort samling på land i slutet.

Bassäng: Undervisningsbassängen i Stenungsund Arena, djup 90cm, temperatur ca 29-30 grader

Förkrav:
Kursmålen för nivån Baddaren skall vara uppfyllda dvs att barnet ska våga doppa huvudet och ansiktet i vattnet, samt kunna blåsa ut bubblor under ytan. Våga hoppa från kanten utan hjälp, och kunna flyta på rygg och mage i 5 sekunder. Barnet skall ha en god vattenvana och inte upplevas som rädd för vatten.

Kursmål:
- Flyta 10 sekunder på rygg och mage
- Glida 5m på rygg och mage
- Simma 5m benspark på rygg och mage
- Hämta föremål från botten med händerna
- Hoppa från kanten och hamna med huvudet under vattnet

Innehåll:
Vi fortsätter att utveckla vattenvana genom lekar, sånger och moment som att doppa huvudet, bubbla, flyta och glida på rygg och mage. Vi tränar på benspark på rygg och mage med ansiktet i vattnet . Vi övar mycket på att flyta, balansera och rotera i vattnet. Bad, is och båtvettsregler finns med i undervisningen.

Krokodilen
Krokodilen

Ålder: 8-12 år.

Antal barn per grupp: 14st

Lektionstid: 40min per gång, i tiden ingår ett upprop och lite enkel uppvärmning på land, samt en kort samling på land i slutet.

Bassäng: Rehabbassängen i Stenungsund Arena, djup 110cm, temperatur ca 30 grader

Förkrav:
Kursmålen för nivån Bläckfisken skall vara uppfyllda dvs att barnet ska våga doppa huvudet och ansiktet i vattnet, hämta föremål från botten, våga hoppa från kanten utan hjälp, kunna flyta på rygg och mage i 10 sekunder, simma 5m med benspark på rygg och mage.

Kursmål:
- Flyta på rygg i 20 sekunder och på mage i 10 sekunder
- Simma 25m ryggcrawl (med benspark och armtag)
- Simma 25m crawl (med benspark, armtag och andning)
- Simma 10m bröstsim
- Vara bekväm med att hoppa, flyta och simma på djupt vatten

Innehåll:
Vi tränar på bensparkar på rygg och mage samt bubbla, hoppa från kanten, hämta föremål på botten, balansera och rotera. Vi tränar på armtagen i ryggcrawl och crawl samt att para ihop dem med bensparken. Vi tränar även på att andas åt sidan när vi simmar crawl. Succesivt tränar vi på att simma längre sträckor och lägger vikt vid att simningen skall vara tekniskt korrekt med bra koordination. Vi tränar även på bröstsim i kortare sträckor med bentag och armtag. Bad, is och båtvettsregler ingår i undervisningen.