Simgymnasium - Nösnäsgymnasiet

Idrottsgymnasium är en möjlighet för dig att kombinera ditt idrottsintresse med en bra gymnasieutbildning som ger grundläggande kompetens till högskolan. 

Vi erbjuder en bra kombination av studier och idrott med fokus på din hälsa och personliga utveckling. Vi bedriver vår träning på Stenungsund Arena som ligger i anslutning till skolan. Här finns idrottsplats, motionsrum, simhall och en ishall.

 

Mer information om ansökan och idrottsgymnasiet med inriktning på simning hittar ni på följande URL eller PDF.

URL: http://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/gymnasium/nosnasgymnasiet/utbildningar/idrottsgymnasium/simning.4.1a7b635b154e57d3e0419382.html

PDF: Stenungsund Idrottsgymnasium - Simning