Avgifter

Information om avgifter i Simklubben S77

Informationen vänder sig till alla som är aktiva i S77 Stenungsund. Den innehåller de avgifter som föreningen har beslutat om för aktuellt verksamhetsår

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i föreningen betalas i samband med första aktivitetsbokningen för aktuellt verksamhetsår. Avgiften läggs på fakturan för aktiviteten (gäller även stödmedlem)

Medlemsavgiften skall betalas av alla som deltar i klubbens arrangemang så som träning, tävlingar och simskolan.

Medlemsavgiften ger medlem rätt att delta i föreningens verksamhet, rösträtt på årsmötet samt valbarhet till styrelsearbete.

Medlemsavgiften för 2023 är 250:-

 

Försäkringar 

Samtliga aktiva är försäkrade, via Riksidrottsförbundet idrottsförsäkring, under tränings- och tävlings tid. Om det händer en skada under vår verksamhet – skall den omedelbart anmälas, kontakta vårt kansli.

Ledare och funktionärer omfattas av Riksidrottsförbundets Grundförsäkring.

 

Träningsavgifter 

Alla aktiva medlemmar i våra träningsgrupper betalar terminsvis en träningsavgift som bland annat täcker löner för våra tränare, kanslipersonal, simhallshyra, entré till badet och även licensavgift till Svenska Simförbundet.

Avgiften faktureras i samband med terminsstart och skickas ut via e-post.

Träningsavgifterna för HT 2023 är enligt följande: 

  B-gruppen   1800 kr/termin   (träning 5-6 ggr/vecka)
  C-gruppen   1800 kr/termin   (träning 4-5 ggr/vecka)
  D-gruppen   1400 kr/termin   (träning 3-4 ggr/vecka)
  E-gruppen   1400 kr/termin   (träning 3-4 ggr/vecka)
  Medleygrupp   1300 kr/termin   (träning 2 ggr/vecka)
  Teknikgrupp   1200 kr/termin   (träning 1 ggr/vecka)
  Hajen   1200kr/termin   (träning 1ggr/vecka)
  Crawlgrupp   1200kr/termin   (träning 1ggr/vecka)
  T2-grupp   1300kr/termin   (träning 2 ggr/vecka)
  T3-grupp   1300 kr/termin               (träning 2 ggr/vecka)
  Masters   1400 kr/termin               (träning 4 ggr/vecka)
  Vuxencrawl   1200 kr   (7 tillfällen)
  Simskola   1100kr   (12 tillfällen)

  

Licensavgift

Svenska Simförbundet har infört en licensavgift för samtliga tävlingssimmare i Sverige. Denna licensavgift är olika för olika åldrar. Licensavgiften ingår i träningsavgiften.

Licensavgiften betalas in till simförbundet av S77 och ingår i träningsavgiften. OBS! För att få tävla måste man vara licencierad, annars är man oförsäkrad (dvs. medlemsavgift och träningsavgift måste vara betalda).

Alla simmare i S77 betalar licensavgiften till S77. Licensavgiten är åldersbaserad: 150kr för 12 och yngre, 225kr för 13-16 år, 300kr för 17 år och äldre samt Masters.

Utöver detta betalar S 77 Stenungsund en medlemsavgift på 500 kr/år och 10 kr/medlem (aktiv som passiv) till Svenska Simförbundet samt 10 kr/medlem (aktiv som passiv) till Västsvenska Simförbundet.
 

Tävlings- och lägeravgifter

Föreningen tar ut en avgift för de flesta tävlingar och läger som aktiva deltar på. Avgiftens storlek meddelas vid anmälan till tävling och läger.
 

Frågor

Har du frågor om betalningar och avgifter skall du kontakta kansliet kansli@s77.se