Simskola

Simskola hösten 2024

Välkomna till S77s simskola!

Här nedan hittar ni information om höstens simskola och de grupper vi erbjuder. Information om hur man anmäler sitt barn och vilka krav som skall uppfyllas för att delta i de olika nivåerna hittar ni också nedan. Läs denna information i lugn och ro, viktigt att ni följer det som står på denna sida. Välj hellre en för låg nivå än en för hög om  ni är osäkra på vilken nivå ni ska välja åt ert barn. Det är mycket lättare för oss att under terminens gång flytta upp ett barn en nivå än att flytta ner om kunskapskraven inte är uppfyllda. Det är också bättre för barnet om det får känna sig duktig än att det blir för svårt. Observera att en nivå är inte det samma som en termin. Alla barn utvecklas i olika takt. Ibland behöver barnet gå flera terminer på samma nivå och ibland kan ett barn hoppa över en nivå, alt. flytta upp efter ett par gånger i en nivå.

Kort om vår simskolas pedagogik
Verksamheten i S77 finner sin grund i Svenska Simförbundets “Simlinje”. Simlinjen är Svensk simnings utvecklingstrappa och är framtagen som ett verktyg för att hjälpa föreningar att arbeta för en optimal och långsiktig utveckling av sina simmare. Utvecklingsstadierna i trappan baseras på individens biologiska utvecklingsnivå och mognad, den tar hänsyn till individens fysiska och psykosociala förutsättningar. Konkret innebär det att vi i vår verksamhet delar in barnen i nivå främst baserat på vilket stadie i sin personliga utveckling dem befinner sig.
Det innebär också att simskolan först kommer ge barnen en grundläggande trygghet i vattnet för att kunna bygga vidare till simkunnighet. Barnens första simsätt kommer att vara ryggsim, därefter crawl och till sist bröstsim och fjärilsim. Det här av anledning att bröstsim är mycket motoriskt krävande och därmed passar bättre i de senare stegen i utvecklingstrappan.
Vi använder inga ryggdynor, utan arbetar för att barnen ska bli trygga i vattnet på egen hand
Slutligen implementerar vi lek och glädje i varje lektion för att lek med syfte leder till lärande samt gör simningen till en rolig aktivitet för barnen som lockar till att fortsätta simma livet ut!

Våra nivåer
Information om de olika nivåerna, dess förkrav, innehåll, mål, dagar och tider ser ni lite längre ned på sidan. Observera att simskolan HT-24 endast simmar i de grunda bassängerna på Stenungsund Arena

När börjar och slutar terminen, inställda dagar?
Höstterminen 2024 innefattar 12 tillfällen (1ggr/vecka)

Dag Start Slut Inställda dagar
Måndagar 2/9 25/11 28/10
Tisdagar 3/9 26/11 29/10
Torsdagar 5/9 28/11 31/10
Söndagar 8/9 1/12 3/11

Förtur höstterminen
Har man deltagit i minst en kurs i vår simskoleverksamhet vt-24, så har man automatiskt förtur till lediga platser i ht-24. Man har dock inte förtur till en specifik grupp eller nivå, utan alla som varit med i simskolan hos oss under vt-24, har förtur till alla lediga platser ht-24.
 
Kostnad
1300 kr/barn för 12 tillfällen (inkluderar inträde till simhallen under simskolan men gäller ej innan eller efter simskoletiden).
250 kr/barn tillkommer för medlemskap i föreningen för 2024 om man ej simmat med oss tidigare under kalenderåret 2024.

Boka plats Ht-24
Platssläpp för de med förtur FREDAG 16e augusti. Olika tider för olika nivåer:

Baddaren & Bläckfisken kl. 09:00
Pingvinen, Fisken & Krokodilen kl. 11:00

 

NYA MEDLEMMAR:

Tisdag 20e augusti kl. 09:30 kan nya medlemmar boka in sig på obokade platser oavsett nivå.

Hur bokar man plats
För att anmäla till simskolan måste barnet ha ett medlemskonto. Kontot skapar du genom att klicka på "Nytt konto" i menyn. Observera att det är personuppgifterna till den som ska gå i simskolan som ska fyllas i. När kontot är skapat klickar ni på "Anmälningar" i menyn och väljer den nivå som är aktuell för barnet att gå i och dag/tid som passar. 

De barn som deltagit tidigare i vår simskola har redan ett konto och saknar ni inloggningsuppgifterna så kan ni hämta dessa genom att klicka på "Glömt lösenordet?"
Rekommenderar att ni i god tid innan anmälan öppnar verifierar att barnets konto fungerar och att personuppgifterna är korrekta och uppdaterade.

Om en grupp är fullbokad och man ställer sig på kö till denna så innebär det att man kan få plats om det är någon som hoppar av eller byter grupp. Vi kontaktar dig om det blir en plats. Hör du inget = ingen plats.

Observera att alla måste göra en aktiv anmälan för att få en plats i simskolan och att vi inte tar emot någon anmälan via e-post eller telefon.

Plats måste bekräftas med betalning:
Efter att ni bokat en plats kommer en faktura skickas till medlemskontot och till angiven e-postadress. Sista betalningsdag är 10 dagar efter bokningsdatum. Observera att bokad plats annulleras om betalning uteblir eller görs till fel BG nr. Vi skickar inga påminnelser utan fakturor som förfaller annulleras automatiskt och den bokade platsen går till annat barn i de fall där kölista finns.

Mer info:
Bokade platser som bekräftats med betalning får ett par dagar innan kursstart ett terminsbrev där det framgår vilka trivselregler som gäller i Stenungsund Arena, och annan nyttig info som man förväntas läsa igenom i god tid innan simskolan startar.


Vid frågor eller problem, kontakta kansliet via kansli@s77.se


Baddaren

Ålder: 4-8 år. Hösten det år man fyller 4 kan man börja i vår simskola. Barn som är 9-12 år hänvisas till nivån Krokodilen.

Antal barn per grupp: 14st

Lektionstid: 30min per gång, i tiden ingår ett upprop och lite enkel uppvärmning på land, samt en kort samling på land i slutet.

Bassäng: Rehabbassängen i Stenundsund Arena, djup 90cm, temperatur ca 29-30 grader

Förkrav: 
Barnet skall våga gå i bassängen utan förälder. Föräldrar är inte med i simhallen med undantag för första och sista gången då man som förälder får titta på, förutsatt att man klätt om till lättare klädsel (shorts, t-shirt). Vi använder inga ryggdynor i vår verksamhet, utan ”korvar” och plattor.

Kursmål: 
- Doppa huvudet
- Bubbla under vattnet

- Flyta på rygg och mage i 5 sekunder
- Hoppa från kanten på grunt vatten utan hjälp och stöd

Innehåll:
Vi övar på vattenvana genom olika lekar, sånger och moment som att doppa ansiktet i vattnet, bubbla, flyta, glida på rygg och mage med ansiktet i vattnet och hoppa från kanten. Vi övar även lite på benspark både på mage och på rygg.

Tider & Dagar HT-24:

Måndagar 16:30-17:00
Torsdagar 16:30-17:00
Torsdagar 17:00-17:30
Söndagar 16:10-16:40
Söndagar 16:40-17:10
Tisdagar 16:30-17:00
Bläckfisken

Ålder: 4-8 år. Hösten det år man fyller 4 kan man börja i vår simskola. Barn som är 9-12 år hänvisas till nivån Krokodilen.

Antal barn per grupp: 14st

Lektionstid: 30min per gång, i tiden ingår ett upprop och lite enkel uppvärmning på land, samt en kort samling på land i slutet.

Bassäng: Rehabbassängen i Stenungsund Arena, djup 90cm, temperatur ca 29-30 grader

Förkrav:
Kursmålen för nivån Baddaren skall vara uppfyllda dvs att barnet ska våga doppa huvudet och ansiktet i vattnet, samt kunna blåsa ut bubblor under ytan. Våga hoppa från kanten utan hjälp, och kunna flyta på rygg och mage i 5 sekunder. Barnet skall ha en god vattenvana och inte upplevas som rädd för vatten.

Kursmål:
- Flyta 10 sekunder på rygg och mage
- Glida 5m på rygg och mage
- Simma 5m benspark på rygg och mage
- Hämta föremål från botten med händerna
- Hoppa från kanten och hamna med huvudet under vattnet

Innehåll:
Vi fortsätter att utveckla vattenvana genom lekar, sånger och moment som att doppa huvudet, bubbla, flyta och glida på rygg och mage. Vi tränar på benspark på rygg och mage med ansiktet i vattnet . Vi övar mycket på att flyta, balansera och rotera i vattnet. Bad, is och båtvettsregler finns med i undervisningen.

Tider & Dagar HT-24:

Måndagar 17:00-17:30
Måndagar 17:30-18:00
Tisdagar 17:00-17:30
Tisdagar 17:30-18:00
Torsdagar 17:30-18:00
Torsdagar 18:00-18:30
Söndagar 17:10-17:40
Söndagar 17:50-18:20
Söndagar 18:20-18:50
Pingvinen

Ålder: 5-8 år. Barn som är 9-12 år hänvisas till nivån Krokodilen.

Antal barn per grupp: 14st

Lektionstid: 40min per gång, i tiden ingår ett upprop och lite enkel uppvärmning på land, samt en kort samling på land i slutet.

Bassäng: Undervisningsbassängen i Stenungsund Arena, djup 100cm, temperatur ca 29-30 grader. 4 grupper kör dock i Rehab-bassängen, vilka framgår nedan.

Förkrav:
Kursmålen för nivån Bläckfisken skall vara uppnådda dvs att barnet skall kunna simma glida 5m och simma 5m med benspark både på rygg och mage med ansiktet i vattnet. Det skall också kunna flyta 10 sekunder på rygg och mage, hoppa självständigt från kanten och hämta föremål från botten med händerna.

Kursmål:
- Flyta på rygg i 15 sekunder och mage i 10 sekunder
- Simma 10m ryggcrawl (med benspark och armtag)

- Simma 10m crawl (med benspark, armtag och andning)
- Hoppa från kanten på djupt vatten

Innehåll:
Fortsatt träning på bensparkar på rygg och mage samt bubbla, hoppa från kant, hämta föremål från botten, balasera och rotera. Vi tränar på armtagen i ryggcrawl och crawl och att para ihop dem med bensparken. Vi tränar även på att andas åt sidan när vi simmar crawl utan att stanna. Fokus ligger på koordination och teknik. Bad, is och båtvettsregler ingår i undervisningen.

Tider & Dagar HT-24:

Måndagar 18:10-18:50 Rehab-bassängen
Måndagar 18:50-19:30 Rehab-bassängen
Tisdagar 18:10-18:50 Rehab-bassängen
Tisdagar 18:50-19:30 Rehab-bassängen
Torsdagar 16:30-17:10  
Torsdagar 17:10-17:50  
Söndagar 16:10-16:50  
Söndagar 16:50-17:30  

 

Fisken

Ålder: 5-8 år. Barn som är 9-12 år hänvisas till nivån Krokodilen.

Antal barn per grupp: 14st

Lektionstid: 40min per gång, i tiden ingår ett upprop och lite enkel uppvärmning på land, samt en kort samling på land i slutet.

Bassäng: Undervisningsbassängen i Stenungsund Arena, djup 100cm, temperatur ca 29-30 grader. Mot slutet av terminen brukar vi sänka botten och prova att simma mer på djupt vatten. 2 grupper kör dock i Rehab-bassängen, vilka framgår nedan.

Förkrav:
Kursmålen för nivån Pingvinen skall vara uppnådda dvs att barnet skall kunna simma 10m crawl med andning åt sidan och 10m ryggcrawl. Det ska kunna hoppa i en djup bassäng och få huvudet under ytan. Barnet måste kunna flyta både på mage i 10 sekunder och rygg i 15 sekunder.

Kursmål:
- Flyta på rygg i 20 sekunder och på mage i 10 sekunder
- Simma 25m ryggcrawl (med benspark och armtag)
- Simma 25m crawl (med benspark, armtag och andning)
- Simma 10m bröstsim
- Vara bekväm med att hoppa, flyta och simma på djupt vatten

Innehåll:
Fortsatt träning på bensparkar på rygg och mage samt bubbla, hoppa från kanten, hämta föremål på botten, balansera och rotera. Vi tränar på armtagen i ryggcrawl och crawl samt att para ihop dem med bensparken. Vi tränar även på att andas åt sidan när vi simmar crawl. I fisken simmar vi längre sträckor och lägger vikt vid att simningen skall vara tekniskt korrekt med bra koordination. Vi tränar även på bröstsim i kortare sträckor med bentag och armtag. Bad, is och båtvettsregler ingår i undervisningen.

Tider & Dagar HT-24:

Torsdagar 17:50-18:30  
Torsdagar 18:30-19:10  
Torsdagar 18:40-19:20 Rehab-bassängen
Söndagar 17:40-18:20  
Söndagar 18:20-19:00  
Söndagar 19:00-19:40 Rehab-bassängen
Krokodilen

Ålder: 9-12 år.

Antal barn per grupp: 14st

Lektionstid: 40min per gång, i tiden ingår ett upprop och lite enkel uppvärmning på land, samt en kort samling på land i slutet.

Bassäng: Undervisningsbassängen i Stenungsund Arena, djup 110cm, temperatur ca 29-30 grader

Syftet med nivån Krokodilen:
En nivå för äldre barn som har behov av simundervisning i en grund bassäng.

Kursmål:
- Flyta på rygg i 20 sekunder och på mage i 10 sekunder
- Simma 25m ryggcrawl (med benspark och armtag)
- Simma 25m crawl (med benspark, armtag och andning)
- Simma 10m bröstsim
- Vara bekväm med att hoppa, flyta och simma på djupt vatten

Innehåll:
Vi tränar på bensparkar på rygg och mage samt bubbla, hoppa från kanten, hämta föremål på botten, balansera och rotera. Vi tränar på armtagen i ryggcrawl och crawl samt att para ihop dem med bensparken. Vi tränar även på att andas åt sidan när vi simmar crawl. Succesivt tränar vi på att simma längre sträckor och lägger vikt vid att simningen skall vara tekniskt korrekt med bra koordination. Vi tränar även på bröstsim i kortare sträckor med bentag och armtag. Bad, is och båtvettsregler ingår i undervisningen.

Tider & Dagar HT-24:

Söndagar 19:00-19:40
Hajen (djupa bassängen)

Vårterminen 2024 finner man all info om Hajen på denna sida