Incidentrapportering

Om du eller anhörig har råkat ut för en olycka, eller någon annan händelse inom ramen för föreningens verksamhet, vänligen följ länken för att göra en anmälan.

För anmälan klicka på följande länk.

Styrelsen följer regelbundet upp det som anmäls, och vidtar vid behov åtgärder som anses minska sannolikheten för att det som anmälts inte ska kunna hända igen.