Nyheter

Råd till föreningar

  • 15 apr 2020

Vad är rätt och vad är fel i dessa tider är något som vi i efterhand alltid kan ha olika åsikter om. S77 fortsätter att följa utvecklingen och de senaste riktlinjer som vi får från våra myndigheter och idrottsförbunden. Den senaste informationen som vi rättar oss efter är från svensk simidrott och säger följande:

Råd till föreningar som bedriver simskoleverksamhet

Regeringen har på grund av Coronakrisen förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Fysisk aktivitet och rörelse är bra för folkhälsan, och dessa verksamheter ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.

När det gäller föreningarnas simskoleverksamhet så kan den fortsatt bedrivas under förutsättning att riskerna för smittspridning kan minimeras. Läs mer här

Informera föräldrar till simskolebarn om vilka åtgärder ni som förening och parten som driftar badet har vidtagit för att förhindra smittspridning.

Utöver de generella råd som ges av Folkhälsomyndigheten, (läs mer här) kan ni som förening även:

  • Begränsa antalet personer inne i anläggningen. Inga föräldrar nära bassängkanten. Föräldrar och syskon utanför anläggningen om möjligt.
  • Strukturera om schemat så att det är mer tid mellan grupperna.
  • Be deltagarna duscha hemma efter lektionen om möjligt.
  • Skapa extra yta i omklädningsrummen. Öppna upp extra omklädningsrum om det finns.
  • Planera om övningarna i simskoleverksamheten. Undvik övningar med närkontakt t. ex.ringlekar.

Vi tror att det är bra för barnen att hålla sig sysselsatta och utföra fysisk aktivitet. Vi håller en dialog med kommunen hur vi kan hantera de nya riktlinjerna kring att byta om, under tiden uppmanar vi er till att hålla avstånd så långt det är möjligt. Som alltid så ber vi er att hålla ert barn hemma om de har förkylningssymtom.

Styrelsen S77 // Malin Knauer