Nyheter

Uppdatering kring Covid 19

  • 27 mar 2020

image: Uppdatering kring Covid 19

2020-03-27

Vi befinner oss i ett oerhört besvärligt läge med Coronaviruset och hur det drabbar oss alla på olika sätt, privat och arbetsmässigt. Det känns bra att folkmyndigheten har förtydligat riktlinjerna för idrottsföreningarna.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Idrottsträningar med grupper på 10-20 personer behöver inte ställas in.

Vi fortsätter att uppmana till att hålla er hemma om ni har symptom och att tvätta händer enligt rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet kring tävlingar:

Cuper, tävlingar och matcher:

  • Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.
  • Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

Nya riktlinjer kom ut idag kring att begränsa antal deltagare vid allmänna sammankomster, från 500 till 50. I våra grupper är vi ej fler än 50 och våra verksamheter sker på olika banor och i olika bassänger. Vi försöker hålla oss till dessa riktlinjerna på bästa sätt.

Visa hänsyn i omklädningsrum och mot varandra. I helgen ska solen skina, det ger energi i den ovisshet vi alla måste hantera den närmaste tiden.

 

S77 Styrelse // Malin Knauer

Uppdatering om Coronaviruset

  • 17 mar 2020

image: Uppdatering om Coronaviruset

2020-03-17

Senaste uppdateringen från igår från svensk simidrott och folkhälsomyndigheten är att idrottsträningar med 10-20 personer kan fortsätta. Idag gick regeringen ut med att stänga Gymnasieskolor och Universitet så vi håller bevakning på om fler besked kommer för övriga skolor och förskolor. I dagsläget fortsätter vi verksamheten som vanligt med simskolor och träningsgrupper.

www.svensksimidrott.se/Nyheter/hallkollpa/informationfransvenskasimforbundetsordforande

Era barn är välkomna och det känns viktigt att vi kan hålla våra barn i sysselsättning men var vaksam på förkylning och andra symtom förknippande med Corona. Då ska ni hålla er hemma!

Styrelsen S77 / Malin Knauer

Coronaviruset

  • 13 mar 2020

2020-03-13

Med anledning av de senaste dagarnas utveckling och snabba förändring kring coronaviruset så vill föreningen informera om att vi kontinuerligt följer direktiv från olika källor, Svenska simförbundet, Riksidrottsförbundet, Folkhälsomyndigheten samt Stenungsundskommun.

Stanna hemma om du har symtom, kom INTE till varken träning eller tävling eller annan aktivitet arrangerad av vår förening

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och privatlivet. Extra viktigt är det att människor som jobbar inom vård och äldreomsorg att gå till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Individen har ett ansvar enligt smittskyddslagen

Folkhälsomyndigheten påminner om att individen har ett personligt ansvar och skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning

Uppdaterad information finns att hitta på:

www.svensksimidrott.se/

www.rf.se/

www.stenungsund.se/

www.folkhalsomyndigheten.se/

Påverkan för S77

  • Tillsammans med svenska simförbundet har vi beslutat att ställa in Master SM (20-22 mars) och hoppas på att få möjlighet att anordna den i November 2020.
  • Kommande tävlingar och läger kommer att tas beslut allteftersom så håll extra koll i mail och på hemsidan
  • Stenungsunds Arena ändrar sina öppettider och vi har en dialog om detta kommer påverka vår verksamhet på sikt
  • Utmanaren på söndag ställs in, vi kommer att ha fler möjligheter för våra ungdomar att stå på startpallen och få en tid

Vi hoppas tillsvidare på att kunna köra vidare med simverksamhet då träning och aktivitet är viktigt för våra barn men vi följer samhällsutvecklingen noggrant och beslut kan komma att ändras.   

Styrelsen S77 / Malin Knauer

Coronaviruset

  • 12 mar 2020

image: Coronaviruset

2020-03-12

Kära medlemmar,

Vi får många frågor om vår verksamhet med tanke på Coronaviruset. Vi följer kontinuerligt utvecklingen av smittspridningen corona, covid-19 via folkhälsomyndigheten och Svenska Simförbundet. Vi tar deras rekommendationer på största allvar. 

Vi har för avsikt att fortsätta den dagliga verksamheten så länge vi inte får andra direktiv från Svenska Simförbundet, Stenungsunds kommun eller liknande.

Givetvis gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd även oss, dvs är man fullt frisk är man välkommen till simskolan/träningen på sin vanliga tid, är man sjuk skall man stanna hemma.

Stenungsund Arena ändrar sina öppettider pga personalbrist. Detta skall dock inte påverka vår dagliga verksamhet, mer än att det ibland kommer saknas kassapersonal när vi ska träna, så om man tex glömmer sitt entréband eller behöver annan hjälp av personal finns inte denna på plats, endast en vaktmästare i huset. Och är badet stängt för allmänheten under vår träningstid gäller som alltid -att ingen som ej deltar i ledarledd undervisning får vistas i badet.

Badets tillfälliga öppettider finner man här

Vi VET att följande simtävlingar är inställda

*DM-JDM på Valhallabadet 14-15e mars
*Masters SM i Stenungsund 20-22e mars
*Sjörövarsimmet i Göteborg 28e mars
*Swim Open i Stockholm, 3-6e april
*Falkenberg Race i Falkenberg 4-5e april

Vi avvaktar besked från Uddevalla Sim om US-cupen 18e april.

Vår Utmanare med 60 deltagare, söndag 15e mars, planerar vi genomföra utan publik, och med en extra uppmaning om att välja stå över om man känner sig sjuk.